Our Blog

Heeft u alles op orde voor het kwaliteitsverslag voor verslagjaar 2018?

In oktober 2018 is door het Zorginstituut het definitieve handboek voor zorgaanbieders met betrekking tot de kwaliteit uitvraag over 2018 gepubliceerd. Hierin staat welke indicatoren op welke wijze dienen te worden gemeten en aangeleverd. De aanlevering van de gegevens zal plaatsvinden in april-juni 2019, maar de meting van indicatoren moet hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 (https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/indicatoren-voor-de-basisveiligheid/Paginas/Home.aspx).
Indicator aanbevelingsscore (NPS) is opgenomen in het handboek
DE NPS mag op 2 manieren worden gemeten:
a. door een extern bureau, al dan niet in het kader van een breder cliëntervaringsonderzoek;
b. via uw vermelding op Zorgkaart Nederland.
Nog geen NPS over 2018 beschikbaar? Wij meten u voor 31 december 2018!
Heeft u niet voldoende waarderingen op Zorgkaart en/of geen externe partij die het cliëntwaarderingsonderzoek voor u uitvoert? Wij kunnen de NPS vraag (en natuurlijk meer vragen) voor u verzorgen voor het einde van het jaar. Online, schriftelijk of mondeling, alles is mogelijk. Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl) voor een advies en prijsindicatie op maat.
Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!