Samenwerkingspartners

Aletta Jacobs School of Public Health : klik hier voor meer informatie
In 2017 is ARGO een samenwerking aangegaan met Pro Facto, eveneens gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid  om vraagstukken vanuit een brede invalshoek te benaderen: naast de sociaal-wetenschappelijke aspecten kunnen ook bestuurlijke en juridische aspecten geadresseerd worden. Dat biedt veel perspectief voor vraagstukken op het gebied van zorg , sociaal domein en wet- en regelgeving. Dit jaar hebben ARGO en Pro Facto intensief en succesvol samengewerkt in een evaluatie van de ‘doorzettingsmacht’ van Zorginstituut Nederland. We hebben het perspectief van extern betrokkenen in beeld gebracht.
Meer weten: kijk op www.pro-facto.nl of neem contact op met: b.p.te.velde@rug.nl
Het verzamelen van feedback –  in de vorm van klantervaringsonderzoek of medewerkersonderzoek bijvoorbeeld – is een belangrijke pijler van samenwerking tussen ARGO en Newcom BV. Newcom is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat met full-service marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Door deze samenwerking zijn we in staat een stap vooruit te zetten in het beter toegankelijk maken van feedback voor onze klanten, en vervolgens die feedback te duiden en om te zetten in doelgerichte verbeteracties. Samen ontwikkelen we een aanpak die het leer- en verbeterklimaat in de apotheek stimuleert. Feedback van klant en medewerkers vormt  de basis voor een ‘lerende organisatie’.
Meer weten:kijk op www.newcom.nl  of neem contact op met c.p.van.linschoten@rug.nl
Cijfers zijn belangrijk, maar de kracht van het verhaal in klantervaringsonderzoek wordt meer en meer onderkend. Narratief onderzoek biedt diepgaand inzicht in ervaringen en onderliggende waarden, normen en emoties. ARGO is partner van StoryConnect, waardoor wij een unieke aanpak kunnen aanbieden voor het gestructureerd en methodisch uitvoeren van narratief onderzoek. Voor het Ronald McDonald Kinderfonds  analyseerden we de overwegingen van ouders met een kind in het ziekenhuis rond de vraag ‘Waar slaap ik vannacht?’.
Meer informatie: kijk op www.storyconnect.nl of neem contact op met c.p.van.linschoten@rug.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!