Thomashuizen in 2016 zeer positief gewaardeerd

Inleiding en methode
Het Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor maximaal negen volwassenen en logeergasten met een verstandelijke of psychische beperking . Ieder huis wordt geleid door een inwonend ondernemerspaar. De formule wordt beheerd door De Drie Notenboomen en is de afgelopen 5 jaar sterk gegroeid. In 2016 waren er in 118 Thomashuizen in Nederland.
Ten behoeve van het kwaliteitsbeleid verricht onderzoeksbureau ARGO sinds 2010 een systematische toetsing van cliëntervaringen met de Thomashuizen. De kwaliteitstoetsing vindt per locatie één keer per twee jaar plaats en bestaat uit (1) vragenlijsten voor contactpersonen, medewerkers en cliënten (2) een onderzoek ter plaatse, met een groepsinterview met contactpersonen en een gesprek met de zorgondernemers.
Vraagstelling
Hoe ervaren bewoners het Thomashuis in 2016? Om deze vraag te beantwoorden werden gegevens uit twee bronnen gebruikt. In beide onderzoeken stond de ervaring van de bewoner met wonen, leven en werken in het Thomashuis centraal. Er werden 55 Thomashuizen in 2016 getoetst.
  1. Onderzoek onder bewoners in 2016. Alle ouders/vertegenwoordigers ontvingen een korte vragenlijst waarmee zij een gesprek met de bewoner konden aangaan. De vragenlijst werd door 251 mensen ingevuld, een respons van 54,4%. De non-respons kan voor een groot deel worden toegeschreven aan onvoldoende vermogens om de vragen te beantwoorden.
  2. Onderzoek onder contactpersonen in 2016. Ouders/vertegenwoordigers ontvingen een online vragenlijst. De 59 vragen hadden betrekking op het wonen, de ondersteuning en het leven in het Thomashuis. De vragenlijst werd door 393 respondenten ingevuld, een respons van 85,2%.
Resultaten
Vrijwel alle bewoners vinden het fijn in het Thomashuis (94%). De rest is hier ‘neutraal’ over, en geen enkele bewoners geeft aan dat hij het niét naar zijn zin heeft in het Thomashuis. Ruim 87% van de bewoners vindt het eten in het Thomashuis ‘lekker’. Het ‘durven zeggen wat je denkt/voelt’ is voor veel bewoners een uitdaging. Twee-derde zegt hier expliciet ‘ja’ op, en 30% weet hier geen antwoord op.
De resultaten uit het onderzoek onder contactpersonen zijn zeer positief. Gemiddeld krijgt het Thomashuis een rapportcijfer 8,8 van de contactpersonen. Het Thomashuis kan dan ook rekenen op een zeer goede aanbevelingsscore: 85,6% van de contactpersonen zou het Thomashuis aanbevelen aan anderen in een vergelijkbare situatie.
Om de uitkomsten op de verschillende aspecten van het wonen en leven in het Thomashuis in één oogopslag te zien, zijn de scores van de items per thema genormaliseerd naar een bereik van 1-10. In bijgaande infographic zijn de uitkomsten gepresenteerd.
Conclusie
Er zijn inhoudelijk veel argumenten voor kleinschalige zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, en uit dit onderzoek bij de Thomashuizen blijkt dat kleinschaligheid zeer hoog gewaardeerd wordt. De aanpak met een landelijke organisatie, die waakt over het zorgconcept en de kwaliteit van de formule, vormt een belangrijke succesfactor bij de grootschalige uitrol van deze kleinschalige zorg.
Download hier de infographic.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!