Samenwerking AMP en ARGO

Twee toonaangevende bureaus op het gebied van onderzoek bij apotheken slaan de handen ineen. AMP is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in objectief en observationeel onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in apotheken. Hierbij maakt zij onder andere gebruik van mystery guests en van shadowing. AMP voert jaarlijks bij meer dan 900 apotheken het Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA) uit. ARGO is één van de grootste partijen op het gebied van kwaliteitsmeting bij patiënten. Bij meer dan 600 apotheken en honderden huisartspraktijken voert ARGO jaarlijks deze meting uit, waarbij het onderzoek vaak wordt aangevuld met kwalitatieve methoden, zoals patiëntenpanels en workshops.
ARGO en AMP hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met twee doelen. Allereerst willen zij de apotheken helpen om kwaliteitsonderzoek van CQI en OKA zo soepel mogelijk uit te voeren. Vervolgens gaan partijen een agenda ontwikkelen om nieuwe meetmethodes te ontwikkelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de farmaceutische zorg in Nederland. AMP en ARGO blijven ieder voor zich hun eigen apotheek relaties bedienen.

Wat levert de samenwerking tussen ARGO en AMP u op?

Het allerbelangrijkste is: meer service voor u én uw patiënten. De respondenten voor de CQI-meting worden door ARGO gevraagd om hun medewerking voor het OKA-onderzoek. Dubbele benadering van de patiënten wordt voorkomen.
U hoeft zich maar bij één van deze partijen te melden om geregistreerd te worden voor beide metingen. ARGO en AMP wisselen uw contactgegevens uit. Er wordt vanzelf contact met u opgenomen.

Ketenkwaliteit.

Zowel ARGO als AMP willen met hun onderzoek met mystery guests, waarnemers en patiënt-ervaringen bijdragen aan het meten en verbeteren van de zorg in brede zin. De huidige kwaliteitsmetingen zijn niet altijd goed toegesneden op de veranderende farmaceutische zorg en de kwaliteitseisen ten aanzien van ketenzorg. Vanuit het patiëntperspectief is een goede samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners essentieel en toenemend van belang. Dit kwaliteitsaspect van zorg verdient zorgvuldige monitoring. Met een nieuw kwaliteitsprogramma willen AMP en ARGO apotheken inzicht geven in hoeverre zij aan de richtlijnen van (keten)zorg voldoen en aangeven waar en hoe het beter kan.

Meer informatie.

Het OKA van AMP zal in 2017 € 1.235, – excl. btw kosten. Men kan zich tot 1 januari 2017 inschrijven. Na 1 januari is inschrijving niet meer mogelijk.Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: www.ampnet.nl. U kunt AMP ook contacteren via info@ampnet.nl of via telefoonnummer: 073 – 684 3513).
De kosten van de meting met de CQI-Farmacie door ARGO bedragen in 2017 € 595 excl. btw. Bij inschrijving voor 1 december 2016 ontvangt u een korting.
AMP – aanmelden via: www.ampnet.nl/inschrijven.
ARGO – aanmelden via: a.w.de.groot@rug.nl of per telefoon 050 – 363 7484.
Vermeld bij uw aanmelding of u zich aanmeldt voor de CQI Farmacie 2017, OKA of voor allebeide.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!