Kwaliteit Thomashuizen en Herbergier

Kwaliteit Thomashuizen en Herbergier

  Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor 8 à 9 mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners (de zorgondernemers) wonen er op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal.

  Een Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor 16 mensen met dementie. Ook hier wonen bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners (de zorgondernemers) op een zo gewoon mogelijk manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal.

  ARGO verzorgt in opdracht van De Drie Notenboomen al meer dan 5 jaar de tweejaarlijkse kwaliteitstoetsing in alle Thomashuizen en Herbergiers. We kijken daarbij naar drie kwaliteitsaspecten: kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van communicatie.
  Een kwantitatieve meting (online toetsing) wordt aangevuld met een kwalitatieve verdieping: in een groepsinterview met ouders en vertegenwoordigers en een gesprek met de zorgondernemers wordt gekeken op welke wijze de kwaliteit (nog verder) verbeterd kan worden.

  In het boek ‘DeNieuweWerkelijkheid van Eduard Voorn is beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

  Meer weten over onderzoek in de Kleinschalige Zorg? > klik hier

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!