PREM Wijkverpleging

PREM Wijkverpleging

    De uitvraag van de PREM Wijkverpleging betreft de verpleging en persoonlijke verzorging die thuis geleverd wordt. De PREM Wijkverpleging bestaat uit +/- 10-15 vragen. In de vragenlijst staan vragen over de informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak (samen beslissen). Er is veel keuzevrijheid in het organiseren van de dataverzameling, zorgaanbieders kunnen ervoor kiezen het onderzoek grotendeels zelf uit te voeren tot het volledig uitbesteden van het onderzoek.

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!