Patiëntervaringen en CQI/PREM meting – referenties

Ervaring en referentiegegevens

ARGO heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de CQI en PREM. We beschikken daardoor over relevante referentiegegevens voor de belangrijkste CQI-PREMvragenlijsten. Het betreft onder andere:
CQI Verpleging en Verzorging
CQI Zorg Thuis
CQI Hulp bij het Huishouden
CQI Kraamzorg
CQI Opvang
CQI GGZ (Bescherm Wonen; Begeleid Zelfstandig Wonen; Ambulant; Klinisch)
CQI Diabetes
CQI Huisartsenzorg Verkort
CQI Huisartsenposten
PREM Farmacie
PREM Medisch Specialistische Zorg
PREM Chronische Zorg
PREM Wijkverpleging
PREM Paramedische Zorg
Alle vragenlijsten zijn te vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!