Our Blog

Onderzoek onder naastbetrokkenen van GGZ cliënten

Participatie van mantelzorgers en familieleden wordt in de zorg een belangrijk thema. De GGZ worstelt met de vraag hoe familieleden een ‘partner in de zorg’ kunnen worden. Een eerste aanspreekpunt hiervoor is vaak de familie- of naastbetrokkenenraad, die de belangen behartigt van de familieleden van cliënten. Voor deze raden is het niet altijd even makkelijk om input vanuit betrokkenen te krijgen. Wat leeft er onder familieleden van cliënten? Daarvoor heeft ARGO in opdracht van de Familieraad van Lentis in Groningen een vragenlijst ontwikkeld. De uitkomsten van onderzoek met deze vragen lijst levert een familie- en cliëntenraad concrete aanknopingspunten voor betere zorg aan cliënten en naastbetrokkenen.
Misschien ook iets voor de familieraad in úw organisatie? Mail of bel met Berthe te Velde, 050-3637464.
Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!