Inventarisatie netwerken zorg & ondersteuning kwetsbare ouderen 2019 afgerond!

Inventarisatie 2019

In 2016 heeft onderzoeksbureau ARGO een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar samenwerking rond kwetsbare ouderen thuis. Op verzoek van VWS hebben we in januari 2019 alle respondenten uit 2016 opnieuw benaderd. Ook werd een oproep verspreid via de kanalen van het landelijke project “Plan van Aanpak zorg en ondersteuning Kwetsbare Ouderen’, dat door ARGO wordt ondersteund.

Hoge response

De vragenlijst werd in 2 weken tijd ingevuld door contactpersonen van 104 samenwerkingsverbanden. Samen coveren zij bijna twee-derde van Nederland.  In de meeste initiatieven was sprake van een gestructureerde, bestuurlijk geborgde samenwerking tussen eerstelijns, tweedelijns en sociaal domein.

Samenwerking met ouderen en mantelzorger sterk in opkomst

De eerste uitkomsten zijn bekend. Enkele opvallende conclusies zijn:
– In een groot deel van de samenwerkingsverbanden hebben oudere/mantelzorg een centrale positie. Meer dan 80% van de samenwerkingsverbanden geeft aan dat de oudere de regie heeft bij het bepalen of er überhaupt een programmatische aanpak wordt gestart. Bij 83% worden de uitkomsten van multidisciplinair overleg (mits dit plaatsvindt, zie onder) met de oudere besproken.
– Het realiseren van multidisciplinaire samenwerking kan in sommige samenwerkingsverbanden nog verder vorm krijgen. In 59% van de samenwerkingsverbanden wordt een multidisciplinair zorg/leefplan opgesteld. Het bespreken van bevindingen in een ‘kernteam’ wordt bij 62% van de samenwerkingsverbanden gerealiseerd.

Hoe gaat het verder?

Vanuit het programma Langer Thuis en de daarbij betrokken partijen gaan we op basis van de door u ingevulde gegevens het ondersteuningsaanbod, waarvan u hier een eerste overzicht vindt, nog beter afstemmen op uw behoefte.

Wilt u de samenwerking rond kwetsbare ouderen versterken?

In het overzicht vindt u het ondersteuningsaanbod dat vanuit het Programma Langer Thuis en de daarbij betrokken partijen wordt aangeboden. Dit is ook interessant voor uw samenwerkingsverband! Wilt u uw netwerk bijvoorbeeld verder ontwikkelen of professionaliseren of wilt u aan de slag met eHealth? Op deze en andere onderwerpen zijn subsidies en andere ondersteuning beschikbaar!
Klik hier om ‘Nieuwsbericht nr 02_zorg voor kwetsbare ouderen’ te lezen (pdf; opent in apart scherm).

De ondersteuningsmogelijkheden vanuit ARGO

ARGO is sinds 2016 betrokken bij samenwerking rond kwetsbare ouderen thuis. ARGO kan uw netwerk ondersteunen bij:
– Het uitvoeren van een scan van de stand van zaken, inclusief een benchmark met andere samenwerkingsverbanden
– Het opstellen van een gedragen plan van aanpak, waarbij we gebruik kunnen maken van de ontwikkelde kennis en materialen in het project ‘Plan van Aanpak Kwetsbare Ouderen’
– Het gezamenlijk indienen van een ZonMw aanvraag voor fase 2
Meer weten? Neem contact op met Peter van Linschoten c.p.van.linschoten@rug.nl of met Berthe te Velde b.p.te.velde@rug.nl

ARGO: onafhankelijk, valide en betrouwbaar onderzoek en advies.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!