Kwaliteitskader Wijkverpleging

Voortgang Kwaliteitskader wijkverpleging en feedback van cliënten
Momenteel zijn brancheorganisaties bezig met het ontwikkelen van het Kwaliteitskader Wijkverpleging. In 2018 zal een samenhangend kader worden ontwikkeld, inclusief een waaier van kwaliteits-meetinstrumenten. Na het stopzetten van de CQ-I verplichting kregen wij regelmatig de vraag op welke wijze cliëntervaringen gemeten konden worden, waarbij ook voldaan zou worden aan een eventuele kwaliteitsindicator verplichting.
ARGO kan cliëntervaringen meten met elk instrument uit de waaier
De afgelopen jaren hebben we regelmatig de CQI Zorg Thuis uitgevoerd voor organisaties die al jaren met deze ervaringenlijst werken. Ook al is de lijst niet meer verplicht, het levert waardevolle feedback op, en bevat de verplichte NPS uitvraag. Het afgelopen jaar hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een vragenlijst om ervaringen met de wijkverpleging te meten ten behoeve van de waaier van meetinstrumenten. Vanaf 2018 is dat meetinstrument beschikbaar, we vertellen er graag meer over. Tenslotte is het mogelijk om op basis van uw mensen een vragenlijst of methode te ontwikkelen en uit te voeren.

Meer weten over de CQI Zorg Thuis, PREM Wijkverpleging of de mogelijkheden van maatwerk? Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl)

Of vraag informatie aan via het informatieformulier.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!