Our Blog

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld

Op 13 januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ door het bestuur van het Zorginstituut vastgesteld. Dit kader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. In het kader staat de cliënt centraal en is het de cliënt die bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven.
Geen CQI, maar wat dan wel?
Kwaliteitsinformatie is voor cliënten van belang om te kunnen kiezen voor de zorg die zij nodig hebben, voor interne sturing, zorginkoop en toezicht. Cliëntervaringen worden minimaal 1 maal per jaar verzameld middels een erkend instrument, naar keuze van de zorgorganisatie. De opdracht aan het veld is een ‘waaier’ van instrumenten te ontwikkelen. Daarnaast wordt elk jaar de NPS gevraagd. Alle kwaliteitsinformatie dient jaarlijks te worden opgenomen in een (openbaar) kwaliteitsverslag.
Het volledige Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg kunt u hier  downloaden.
Wat betekent het nieuwe kwaliteitskader voor u? Wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld  over op welke wijze u kwaliteitsinformatie kunt verzamelen die bruikbare interne verbeterinformatie oplevert maar ook duidelijke keuze-informatie.
Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl) of Peter van Linschoten (c.p.van.linschoten@rug.nl) voor een informerend gesprek.
Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!