Klanten

Opdrachtgevers

ARGO helpt het Kinderfonds bij het uitstippelen van een nieuwe meerjarenstrategie.
Meten én verbeteren in de huisartsenpraktijk.
Voor Evean verricht ARGO onderzoek naar de ervaringen van cliënten en medewerkers.
Concern- en trendrapportages over de CQI verzorging, verpleging en thuiszorg.
Samen met DEKRA zorgen we voor de accreditering van apotheekhoudende huisartsen.
Advisering over zorg- en patiëntenbeleid bij de Provincie Groningen.
Wat is de patiëntervaring met de huisartsenposten van SHR? En hoe is de medewerkers-tevredenheid?
ARGO verricht voor verschillende defensieonderdelen patiëntenonderzoek en verwijzer-sonderzoek.
ARGO helpt Futurazorg bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
in de GGz.
In het kader van het kwaliteitsbeleid voert ARGO elke twee jaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit bij het Thomashuis. Samen met de zorgondernemer kijken we naar de verbeterpunten.
Concernrapportages over de kwaliteit van alle Thomashuizen en Herbergiers in Nederland.
Alle poliklinische apotheken meten de patiëntervaring met ARGO.
ARGO helpt het Kinderfonds bij het uitstippelen van een nieuwe meerjaren-strategie.
Zorgketen Oosterlengte heeft haar meerjaren-plannen onderbouwd met een stakeholders-onderzoek van ARGO. Daarnaast meten we de waardering voor maaltijdvoorziening, thuiszorg en intramurale zorg.
Voor Stichting Kind en Ziekenhuis heeft ARGO de criteria voor de Smiley geactualiseerd.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!