Our Blog

Inventarisatie netwerken zorg & ondersteuning kwetsbare ouderen 2019 afgerond!

In 2016 heeft onderzoeksbureau ARGO een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar samenwerking rond kwetsbare ouderen thuis. Op verzoek van VWS hebben we in januari 2019 alle respondenten uit 2016 opnieuw benaderd. Ook werd een oproep verspreid via de kanalen van het landelijke project “Plan van Aanpak zorg en ondersteuning Kwetsbare Ouderen’, dat door ARGO wordt ondersteund.

Hoge response

De vragenlijst werd in 2 weken tijd ingevuld door contactpersonen van 104 samenwerkingsverbanden. Samen coveren zij bijna twee-derde van Nederland.  In de meeste initiatieven was sprake van een gestructureerde, bestuurlijk geborgde samenwerking tussen eerstelijns, tweedelijns en sociaal domein.

Samenwerking met ouderen en mantelzorger sterk in opkomst

De eerste uitkomsten zijn bekend. Klik hier om enkele opvallende conclusies en meer informatie te lezen.

Tags:

Toon reakties (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!