CQI Gezondheidscentra: aanpak op maat

Gezondheidscentrum Kloosterveen

Gezondheidscentrum Kloosterveen (Assen) heeft van ARGO een URL (open link naar vragenlijst) ontvangen. Het centrum heeft deze link via haar eigen communicatie-kanalen verspreid onder de patiëntenpopulatie. Via QR-codes op posters, een knop op de website van het gezondheidscentrum en rechtstreekse mailing van de link werden in korte tijd veel patiënten bereikt.  De vragenlijst was maatwerk en ging specifiek in op de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners/disciplines in het gezondheidscentrum.

ZOED Heemstede

Het samenwerkingsverband ZOED in Heemstede ontving twee URL’s (open links) voor twee verschillende vragenlijsten. Eén vragenlijst voor de algemene patiënten populatie en een vragenlijst voor patiënten met een chronische aandoening. Beide links zijn door het samenwerkingsverband verspreid onder de populaties. Dit leidde in korte tijd tot de gewenste respons en een vlotte rapportage.

Julius Centra

De Julius gezondheidscentra (Utrecht) wilden in korte tijd een grote respons bereiken onder doelgroepen die vaak niet meedoen aan een vragenlijstonderzoek. Elk gezondheidscentrum binnen het overkoepelende samenwerkingsverband van de Julius Centra heeft naar eigen wens een korte vragenlijst samengesteld. De schriftelijke vragenlijsten zijn aan de balie in het gezondheidscentrum uitgedeeld aan bezoekende patiënten die de vragenlijst ter plekke konden invullen. De gewenste respons werd snel behaald.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!