Our Blog

BLOG: Kwetsbare Ouderen

KWETSBARE OUDEREN
Mijn buurman overleed vorige maand op 93-jarige leeftijd in verpleeghuis Dilgtoord te Haren. Vorig jaar stond hij nog op de ladder taken af te zagen. Meer dan 60 jaar woonde hij in zijn huis. De laatste 30 jaar in zijn eentje, na het overlijden van zijn vrouw. Hij fietste in het dorp, deed zijn boodschappen, was soms een paar dagen weg (dan bleek hij in het ziekenhuis te liggen) en bonsde elk jaar met Sinterklaas op onze ramen waarna er een fles wijn op de stoep stond.
Mijn buurman bleek een kwetsbare oudere te zijn.
Kwetsbare ouderen. Misschien een term die wat theoretisch klinkt?  Toch niet: Bijna dagelijks staan er berichten in de kranten die te maken hebben met de enorme toename van kwetsbare ouderen. Ouderen bevolken de spoedeisende hulp,  mantelzorgers zijn overbelast, huisartsen zitten op vrijdagmiddag met de handen in het haar als er weer een crisisgeval is.
Kwetsbare ouderen, dat zijn ouderen die zelfstandig wonen, maar waar de zelfstandigheid wordt bedreigd. Vaak gaat het dan om een mix van factoren op drie terreinen: mentale problemen, lichamelijke achteruitgang en sociale problemen. Nog niet zo lang geleden konden deze mensen naar een bejaardenoord of – bij ernstiger problemen – naar een verpleeghuis. Maar de laatste jaren is de toegang tot deze voorzieningen zeer streng. Ouderen wonen langer thuis, ook als zij een mix aan problemen hebben. Deskundigen op dit gebied schatten dat zo’n 38% van de 75-plussers kwetsbaar is. Dan gaat het om zo’n 450.000 mensen in Nederland, en de komende jaren neemt dat sterk toe. En daar moeten we nog heel erg aan wennen
Dit levert enorme uitdagingen op. Voor de gezondheidszorg en onze samenleving als geheel. Onderzoeksbureau ARGO BV uit Groningen is bij een aantal van deze ontwikkelingen betrokken. En omdat elke lezer van Kijk op het Noorden op de één of andere manier te maken heeft met dit onderwerp, schrijven we hier de komende maanden een column over.
Peter van Linschoten, directeur
Berthe te Velde, senior adviseur
Klik hier als u meer wilt lezen over dit onderwerp.
Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!