Onze voorspellingen voor 2017

Onderzoeksbureau ARGO houdt voor u de vinger aan de pols op het gebied van de patiëntervaring. Welke ontwikkelingen voorzien wij in 2017?

‘Vooruit naar vroeger’: schriftelijke vragenlijst voor GEZZuid.

De 23 praktijken die GEZZuid (Amsterdam) samenwerken, begonnen in 2015 enthousiast met een online meting onder hun patiënten. Toch had dit heel wat meer voeten in de aarde dan verwacht: bij veel praktijken waren geen actuele e-mailadressen en moest met een uitnodiging en inlogcode worden gewerkt. Een omslachtige benadering, met soms een teleurstellende respons. In de evaluatie met adviseerde ARGO de aanpak die voor de DEKRA-huisartspraktijken is ontwikkeld: een schriftelijke vragenlijst, uit te reiken na het consult.
Hoge respons, korte doorlooptijd, persoonlijke benadering. Dat zijn de voordelen van de schriftelijke vragenlijst, die voor steeds meer huisartsen ruim opwegen tegen de wat hogere kosten. GEZzuid koos er dan ook voor om in 2017 de patiënten niet uitsluitend online, maar ook schriftelijk te benaderen.

Kwetsbare ouderen in beeld voor Stichting Eerstelijnszorg Heemstede.

In de Stichting Eerstelijnszorg Heemstede zijn 3 huisartspraktijken werkzaam zijn. De praktijken hebben ARGO gevraagd om een voorstel te doen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen van patiënten met het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen. Dit is een omvangrijke doelgroep bij de genoemde praktijken en zij hebben hiervoor een zorgprogramma opgesteld. Het onderzoek van ARGO wordt ingezet om het zorgprogramma op basis van de patiëntervaringen verder te verbeteren.
De ouderen in het zorgprogramma worden benaderd met een schriftelijke vragenlijst. Hierin staan niet alleen vragen over het proces van de zorg, maar ook over de resultaten: voelen kwetsbare ouderen zich veiliger en zelfstandiger dankzij de huisartsenzorg?

Uitkomsten van de zorg: steeds belangrijker.

Door middel van zorgprogramma’s is de multidisciplinaire samenwerking voor mensen met een chronische ziekte de afgelopen jaren versterkt. Naast indicatoren op het gebied van medische uitkomsten, vormen de ervaringen van patiënten met deze samenwerking een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit. Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van het zorgproces (informatie, bereikbaarheid), ook met betrekking tot de resultaten van de zorg.
Groninger huisartsen, verenigd in de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), bieden zorgprogramma’s aan op het gebied van diabetes, cardiovasculair risico-management en COPD. Aan ARGO is gevraagd om onderzoek te doen naar de ervaringen van patiënten met deze zorgprogramma’s. Het onderzoek werd zo ingericht dat er over het gehele werkgebied van GHC (de provincie Groningen) een representatief beeld werd verkregen, én dat per aandoening, regio én praktijkniveau resultaten konden worden geleverd. Meer dan 360 patiënten deden mee, een respons van ruim 42%.

De rol van ARGO.

Onderzoeksbureau ARGO is onafhankelijk en gespecialiseerd in het meten van de patiëntervaring. Maatwerk voor uw praktijk is ons uitgangspunt, en uiteraard zorgen we er ook voor dat u aan uw externe verplichtingen  (NPA, zorgverzekeraar) voldoet.
Wilt u meer weten over het meten van patiëntervaringen in uw praktijk? Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl) of Peter van Linschoten (c.p.van.linschoten@rug.nl). Of vul het informatieformulier in; wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!